Warsaw Humanitarian Expo - Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej

Czym jest Warsaw Humanitarian Expo?

Humanitarian Expo jest inicjatywą unikalną i pionierską w Europie Środkowo-Wschodniej pozwalającą na zaprezentowanie oferty produktowej, która może być wykorzystana w działaniach humanitarnych i rozwojowych.

Udział w EXPO stworzy niepowtarzalną szansę na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami organizacji polskich i międzynarodowych, które zajmują się organizacją działań pomocowych. Zapoznacie się Państwo z możliwościami, procedurami i zasadami udziału w zamówieniach organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych organizacji pomocowych, co niewątpliwie stworzy szansę na zaistnienie biznesu w olbrzymim sektorze działającym na rzecz pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu ?

 • Wizyty przedstawicieli państw będących wiodącymi odbiorcami
  pomocy humanitarnej i rozwojowej
 • Spotkania B2G i B2B (Face-to-face) z osobami odpowiedzialnymi
  za organizację procedur zakupowych, produktowych, budżetowych
  i planowanie zakupów na najbliższe lata, między innymi: UNHCR,
  UNRWA, Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc oraz wieloma
  międzynarodowymi agendami rządowymi i pozarządowymi
 • Kompleksowa oferta w poszczególnych strefach tematycznych –
  wystawcy z Polski i zagranicy
 • Jedyne tego typu targi w Europie Środkowo – Wschodniej
 • Pełne Know-how dla biznesu – w jednym miejscu: agenda, odbiorca,
  płatnik, plany zakupowe i budżety plus obowiązujące wymagania
  i procedury stosowane przez globalne oraz narodowe organizacje
  pomocowe, jak również organizacje pozarządowe
 • Międzynarodowa konferencja dotycząca wszystkich aspektów
  pomocy humanitarnej na styku biznesu i pomocy humanitarnej
  z udziałem przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych
  i wielu innych ekspertów

TARGI | Strefy tematyczne

1. Strefa Logistyki i komunikacji

najnowsze technologie komunikacyjne, jak również szeroko pojęte usługi spedycyjne oraz środki transportu

2. Strefa Medyczna

produkty z obszaru ewakuacji medycznej, posiewu i zapobiegania chorobom, dekontaminacji oraz proflaktyki medycznej

3. Strefa Schronienia

namioty, schrony, kontenery mieszkalne, systemy puryfkacji wody oraz systemy zmywania

4. Strefa Bezpieczeństwa

systemy bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, systemy wykrywania i eliminacji niewybuchów

5. Strefa Żywności

producenci żywności, nasion, systemów nawożenia i uprawy roślin

6. Strefa Agencji

organizacje pomocowe oraz organizacje pozarządowe

KONFERENCJA | Responsible Business for Humanitarian Emergencies

Misja

 • Jak biznes może aktywnie włączać się w akcje humanitarne na świecie
 • Promocja oferty polskich dostawców towarów i usług (w tym know-how)
  w obszarze pomocy humanitarnej

Format wydarzenia

 • Seminaria, debaty dot. tematyki na pograniczu pomocy humanitarnej i
  biznesu:
  • motywacje, perspektywy i wyzwania związane z udziałem biznesu w
  regionach kryzysów humanitarnych
  • wykorzystanie nowych technologii i innowacji w zakresie usług związanych z
  niesieniem pomocy humanitarnej i ratowniczej
  • partnerstwa publiczno-prywatne – doświadczenia i wyzwania

Zapraszani

 • Wystawcy z Polski i całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej
 • Organizacje międzynarodowe, w tym systemu ONZ, takie jak:
  • Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
  • Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR)
  • Światowej Organizacji ds. Rolnictwa i żywności (FAO)
  • Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
  • Światowego Programu Żywnościowego (WFP)
  • Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF
 • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Międzynarodowe i polskie organizacje pozarządowe, takie jak: CARE
 • Internatonal; Save the Children; Mèdecins sans Frontères Internatonal;
 • Polska Akcja Humanitarna, Caritas
 • wysocy przedstawiciele administracji rządowej
 • środowiska akademickie
 • przedstawiciele biznesu

Program wydarzenia

FORUM | Warsaw Procurement Forum(Warszawskie Forum Zamówień w Organizacjach Międzynarodowych)

 • Szkolenia i warsztaty nt. jak skutecznie brać udział w przetargach
  na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji
  międzynarodowych, w tym: zasady rejestracyjne dla dostawców,
  ewaluacja kryteriów, procesy związane z realizacją zamówień, elementy
  korupcjogenne i zapobieganie im, dobre praktyki, sukcesy wybranych
  podmiotów
 • Case studies – jak nieść efektywną pomoc? Jakie są możliwości
  bezpośredniej współpracy z biznesem z zakresu pomocy rozwojowej na
  Ukrainie, pomocy humanitarnej w wybranych krajach Afryki, Azji i na Bliskim
  Wschodzie
 • Spotkania bezpośrednie pomiędzy przedstawicielami biznesu i organizacji
  międzynarodowych i NGOs oraz administracji państwowej

Program wydarzenia

Webinaria

Doing Business with the UN – introduction to the procurement process

Zobacz nagranie wideo

18

nowoczesnych pawilonów

30

wydarzeń rocznie

15000

miejsc parkingowych

15

minut do centrum Warszawy

Our Team


Our goal is to always provide an exceptional level of service, and we aim for lasting partnerships with our clients and to have fun while doing all this.

Latest News


We are a passionate digital design agency that specializes in beautiful and easy-to-use digital design & web development services.

Visit our blog

WARSAW HUMANITARIAN EXPO

Organizatorzy

pwe-150w

PTAK WARSAW EXPO Sp. z o. o

Al. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn
warsawexpo.eu

Kontakt w sprawie Targów

Katarzyna Prostak | Dyrektor Generalny
Pełnomocnik Zarządu ds. Targów
tel. +48 606 382 270
| e-mail: k.prostak@warsawexpo.eu


Krzysztof Pytlarz | Dyrektor Projektu
tel. +48 504 651 923
| e-mail: k.pytlarz@warsawexpo.eu


Tomasz Żółkowski | Project Manager
tel. +48 517 138 289
| e-mail: t.zolkowski@warsawexpo.eu


Piotr Jabłoński | Specjalista ds. sprzedaży i organizacji targów
tel. +48 517 140 552
| e-mail: p.jablonski@warsawexpo.eu

msz-godlo-gora

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Departament Współpracy Ekonomicznej
al. J. Ch. Szucha 23,
00-580 Warszawa
msz.gov.pl 

Kontakt w sprawie Konferencji

Wojciech Ponikiewski | Ambasador, Zastępca Dyrektora, DWE
tel.: +48 22 523 9203
| e-mail: wojciech.ponikiewski@msz.gov.pl


Karolina Zelent-Śmigrodzka | Zastępca Dyrektora, DWR
tel: 48 22 523 8412
| e-mail: karolina.zelent-smigrodzka@msz.gov.pl


Olga Piaskowska | Naczelnik, DWR
tel: +48 22 523 9038
| e-mail: olga.piaskowska@msz.gov.pl


Beata Pich | Kierownik, DWE
tel.: +48 22 523 8196
| e-mail: beata.pich@msz.gov.pl


Jan Kacper Markiewicz | Główny Specjalista, DWE
tel.: +48 22 523 8730 | e-mail: jan.markiewicz@msz.gov.pl