POMOC W RELOKACJI

POMOC W RELOKACJI

Celem Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK jest nie tylko zapewnienie tymczasowego noclegu i doraźne wsparcie, ale także pomoc w dalszym zakwaterowaniu i organizacji pobytu gości z Ukrainy.

Na terenie Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK został uruchomiony wielki dworzec autobusowy „Dworzec Europa”. Jego zadaniem jest umożliwienie komunikacji z krajami całej Europy, a także z innymi polskimi miejscowościami. Dla przebywających w centrum uchodźców z Ukrainy organizujemy bezpłatne transporty do innych portów komunikacyjnych, ośrodków pomocy i dalszych miejsc zakwaterowania. Główne kierunki organizowanych transportów to: Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Holandia i Włochy.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedsiębiorstwa do pomocy przy organizacji dalszego miejsca pobytu dla uchodźców.

Oferty dotyczące relokacji uchodźców prosimy zgłaszać na adres mailowy: transport-uchodzcy@mazowieckie.pl