FORUM | Warsaw Procurement Forum(Warszawskie Forum Zamówień w Organizacjach Międzynarodowych)

 • Szkolenia i warsztaty nt. jak skutecznie brać udział w przetargach
  na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji
  międzynarodowych, w tym: zasady rejestracyjne dla dostawców,
  ewaluacja kryteriów, procesy związane z realizacją zamówień, elementy
  korupcjogenne i zapobieganie im, dobre praktyki, sukcesy wybranych
  podmiotów
 • Case studies – jak nieść efektywną pomoc? Jakie są możliwości
  bezpośredniej współpracy z biznesem z zakresu pomocy rozwojowej na
  Ukrainie, pomocy humanitarnej w wybranych krajach Afryki, Azji i na Bliskim
  Wschodzie
 • Spotkania bezpośrednie pomiędzy przedstawicielami biznesu i organizacji
  międzynarodowych i NGOs oraz administracji państwowej
Informacje