FORUM | Warsaw Procurement Forum(Warszawskie Forum Zamówień w Organizacjach Międzynarodowych)

 • Szkolenia i warsztaty nt. jak skutecznie brać udział w przetargach
  na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji
  międzynarodowych, w tym: zasady rejestracyjne dla dostawców,
  ewaluacja kryteriów, procesy związane z realizacją zamówień, elementy
  korupcjogenne i zapobieganie im, dobre praktyki, sukcesy wybranych
  podmiotów
 • Case studies – jak nieść efektywną pomoc? Jakie są możliwości
  bezpośredniej współpracy z biznesem z zakresu pomocy rozwojowej na
  Ukrainie, pomocy humanitarnej w wybranych krajach Afryki, Azji i na Bliskim
  Wschodzie
 • Spotkania bezpośrednie pomiędzy przedstawicielami biznesu i organizacji
  międzynarodowych i NGOs oraz administracji państwowej

Zestaw szkoleń i warsztatów nt. jak skutecznie brać udział w przetargach na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji międzynarodowych, w szczególności obejmujących: zasady rejestracyjne dla dostawców; dobre praktyki oraz prezentację wybranych podmiotów, które odniosły sukces na rynku międzynarodowych zamówień publicznych. W Warsaw Procurement Forum, stanowiącym część WHE, wezmą udział przedstawiciele organizacji należących do organizacji systemu Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej,  Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, czy organizacji pozarządowych (międzynarodowe i polskie organizacje pozarządowe).

Partnerami zagranicznymi są instytucje z krajów Partnerów dla Forum, tj. z:  Austrii, Czech, Grecji, Rumunii, Słowacji i Ukrainy.

ZAPROSZENI PANELIŚCI:

 • UN OCSS Departament Wsparcia Operacyjnego ONZ: Christian Saunders, Asystent Sekretarza Generalnego ds. Łańcucha Dostaw (Nowy Jork)
 • UNOG Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie: Wacim Hadjidj  Dyrektor ds. Zamówień, (Szwajcaria)
 • UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju: Gregory Soneff, Lider Zespołu, Global Health Procurement and CREE (Dania)
 • UNICEF Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci: Aadrian Sullivan, Rynki, Finansowanie Dostawców i Innowacje (MSFIC), Dział Dostaw (Dania)
 • UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju: Dr Rosemary Kumwenda, Regionalny Lider Zespołu, Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Środkowa  (Turcja)
 • WFP Światowy Program Żywnościowy: Enrico Labriola, Dyrektor ds. Zamówień (Włochy)
 • ICRC Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża : Guillaume Sauvage, Specialized Food & EHI Lead Buyer, Purchasing Unit (Szwajcaria)
 • OICT Biuro Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych: Dr Thomas P. Braun, Szef, Dział Globalnego Bezpieczeństwa i Architektury (USA)
 • DFS Departament Wsparcia: Houston Fergusson, Szef, Wsparcie Strategiczne (USA)
 • UNGSC Globalne Centrum Serwisowe Narodów Zjednoczonych: Clorinda Gigante, Dyrektor ds. zakupów (Włochy)
 • DG DEVCO/EU Główny Dyrektoriat ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Unia Europejska: Paolo Sergio, Urzędnik ds. Prawnych (Belgia)
 • DG ECHO/EU Główny Dyrektoriat Ochrona Ludności Cywilnej i Operacje Pomocy Humanitarnej Unia Europejska: Javier Calvo, Urzędnik ds. Prawnych i Ekspert ds. Zakupów  (Belgia)
 • NSPA/NATO: Patrick Fesquet, Dyrektor NASPA – NATO Support and Procurement Agency – Agencja Zabezpieczenia i Zakupów NATO (Luksemburg)
 • LUBAWA S.A.  Marcin Kubica, Prezes Zarządu
 • Development Aid: Dinu Turcan, Rozwój biznesu (Mołdawia)
 • OXFAM: Ed Bladgen, Szef OXFAM SUPPLY CENTRE
 • Polska Akcja Humanitarna: Aleksandra Peszkowska, Koordynator ds. Logistyki i Administracji
 • Polska Misja Medyczna: Małgorzata Olasińska-Chart, Dyrektor Programu Pomocy Humanitarnej
 • Crown Agent: Tetiana Korotchenko, Szef Biura (Ukraina)