Miasteczko Humanitarne

Odwiedź Miasteczko Humanitarne w trakcie Warszawskich Targów Humanitarnych.
Poznaj ludzi zaangażowanych na co dzień w pomoc humanitarną i organizacje prowadzące akcje
pomocowe na całym świecie.
Przysłuchaj się interesującym debatom o sposobach zapobiegania i zwalczaniu skutków klęsk
żywiołowych.

Dowiedz się, jak wyjechać na misje humanitarne prowadzone przez organizacje międzynarodowe.
Poznaj młodych ludzi z uczelni i szkół, którzy też myślą o zaangażowaniu się w pomoc innym.
Dowiecie się, jak nowoczesne technologie np. drony i wirtualna rzeczywistość, pomagają w
zapobieganiu i zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych.

W Miasteczku Humanitarnym spotkacie ludzi, których nie udałoby się Wam poznać gdzie indziej!

Miasteczko Humanitarne – to strefa  Międzynarodowych Targów Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (Warsaw Humanitarian Expo/WHE) przeznaczona do realizacji wydarzeń towarzyszących WHE 2019. Będzie to też platforma debaty i wymiany doświadczeń oraz możliwości podejmowania wspólnych działań pomiędzy instytucjami publicznymi, NGOsami i biznesem.

Organizacje pozarządowe, akademicy, zainteresowane instytucje – będą mogły  informować o swoim zaangażowaniu w pomoc humanitarną i rozwojową, prezentować wykorzystywane instrumenty, nawiązywać ze sobą bezpośrednie kontakty oraz dzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami.

Organizatorzy pozostawiają otwartą przestrzeń dla wszelkich inicjatyw dedykowanych szeroko pojętej tematyce pomocy humanitarnej i rozwojowej dla organizacji pozarządowych, szkół wyższych i innych instytucji. Mogą to być debaty, prezentacje, wystawy itp. Propozycje muszą być zgłoszone do organizatorów w jak najszybszym terminie. W kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z Panią Agatą Czyrsznic-Dobrowolską (agata.czyrsznic-dobrowolska@msz.gov.pl, tel. 22 5237182) oraz p. Pawłem Mokrzyckim (pawel.mokrzycki@msz.gov.pl, tel. 22 5239731), a w kwestiach technicznych z Panem Krzysztofem Pytlarzem, Dyrektorem Projektu Warsaw Humanitarian Expo (k.pytlarz@warsawexpo.eu).

 

Wydarzenia w ramach Miasteczka Humanitarnego obejmą trzy bloki tematyczne:

prawo,

-edukację globalną oraz

-prowadzenie biznesu w sektorach pomocowym i humanitarnym.

Misja

  • Współpraca pomiędzy różnymi partnerami w zakresie pomocy humanitarnej i rozwojowej (biznes, NGOsy, uczelnie, szkoły, instytucje publiczne)
  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki pomocy humanitarnej
  • Promocja wolontariatu
  • Informacja na temat działalności organizacji międzynarodowych aktywnych w zakresie pomocy humanitarnej i rozwojowej
  • Promocja najlepszych praktyk

Formaty możliwych wydarzeń

  • Stoiska informacyjne
  • Organizacja wykładów, seminariów, szkoleń (w zakresie m.in. prawa humanitarnego, edukacji globalnej, prowadzenia biznesu w państwach dotkniętych klęskami humanitarnymi)
  • Dyskusje panelowe
  • Wystawy fotograficzne, pokazy filmów.