KONFERENCJA | Responsible Business For Humanitarian Emergencies

Misja

 • Jak biznes może aktywnie włączać się w akcje humanitarne na świecie
 • Promocja oferty polskich dostawców towarów i usług (w tym know-how)
  w obszarze pomocy humanitarnej

Format wydarzenia

 • Seminaria, debaty dot. tematyki na pograniczu pomocy humanitarnej i
  biznesu:
  • motywacje, perspektywy i wyzwania związane z udziałem biznesu w
  regionach kryzysów humanitarnych
  • wykorzystanie nowych technologii i innowacji w zakresie usług związanych z
  niesieniem pomocy humanitarnej i ratowniczej
  • partnerstwa publiczno-prywatne – doświadczenia i wyzwania

Zapraszani

 • Wystawcy z Polski i całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej
 • Organizacje międzynarodowe, w tym systemu ONZ, takie jak:
  • Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
  • Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR)
  • Światowej Organizacji ds. Rolnictwa i żywności (FAO)
  • Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
  • Światowego Programu Żywnościowego (WFP)
  • Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF
 • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Międzynarodowe i polskie organizacje pozarządowe, takie jak: CARE
 • Internatonal; Save the Children; Mèdecins sans Frontères Internatonal;
 • Polska Akcja Humanitarna, Caritas
 • wysocy przedstawiciele administracji rządowej
 • środowiska akademickie
 • przedstawiciele biznesu